webdesign, huisstijl, brochure

CORPORATE IDENTITY VOOR CORP

CORP. is een advocatenkantoor gespecialiseerd in corporate law. We ontwikkelden hun corporate identity.  Als eerste uiting ontwikkelden we deze website. Helder, no-nonsense en to the point.

Corporate identity

Met de corporate identity wordt vaak ten onrechte alleen de huisstijl bedoeld. De corporate identity is echter zoals het aangeeft de identiteit van een organisatie. De visuele uitingen ondersteunen hoe een organisatie zich gedraagt. Het is van belang dit consistent door te voeren. Website, huisstijl, brochures, presentaties en advertenties zijn dragers van deze identiteit die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en reflecteren de kernwaarden van een organisatie.

Styleguide

Voor CORP. ontwikkelden wij dit ‘through the line’ en is de consistentie van hun uitingen bij ons geborgd. Wanneer meerdere bureaus aan uw uitingen werken dan borgen wij dit in een overzichtelijke styleguide. In de styleguide worden alle visuele aspecten van de corporate identity vastgelegd; logo- en kleurgebruik, typografie, fotografie, grids.

CI Mix

Bij de ontwikkeling van alle communicatiemiddelen staat de corporate identity centraal . Hiervoor gebruiken we de CI mix van de onderzoekers Birkigt en Stadler.  De CI mix bestaat uit de volgende onderdelen welke tezamen de Corporate Identity vormen: Persoonlijkheid, gedrag, communicatie en symboliek.

Lees meer over de CI mix op ons blog.

 

 

CORPORATE IDENTITY VOOR CORP

CORPORATE IDENTITY VOOR CORP

CORPORATE IDENTITY VOOR CORP