GOEDE DOELEN ZONDER WEBSITE RAKEN FISCALE VRIJSTELLING KWIJT

Zo’n 9.000 goede doelen dreigen hun fiscale voordeel en ANBI-(Algemeen Nut Beogende Instelling) status te verliezen, omdat zij nog geen internetadres hebben doorgegeven aan de Belastingdienst. Dat meldt het Nederlands Dagblad.

Sinds 1 januari 2014 dienen goede doelen verplicht een eigen website te hebben. Daarop moeten onder meer het adres, een beschrijving van de doelstelling, het beloningssysteem en de namen van bestuurders te vinden zijn. Donateurs kunnen zo meer inzicht krijgen in waar zij precies geld aan schenken.

Daarnaast is een website voor een goededoelenorganisatie bij uitstek het middel om in contact te komen met donateurs. Een goede website is dus essentieel.

Ons team heeft veel ervaring met goededoelenorganisaties. Wij hebben onder andere gewerkt voor Nederlands Cares, stichting SOA AIDSNierstichting en Fonds Slachtofferhulp.

Meer informatie over een website voor uw goededoelenorganisatie? Neem contact met ons op en hoor wat uw speciale aanbod kan zijn.